Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://illgraff-design.com en al haar subdomeinen.

Door deze website te bezoeken en/of de informatie op deze website te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ill graff design zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

ill graff design garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ill graff design wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Ill graff design links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Ill graff design aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Ill graff design niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Ill graff design behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, PDF-downloads, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ill graff design of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik.

Een voorbeeld: Een ontwerp gebruiken uit mijn portfolio om iets voor je bedrijf af te drukken is een inbreuk op mijn auteursrecht en/of intellectueel eigendom. Net zoals het kopiëren van teksten, ookal is dit slechts gedeeltelijk.

Wijzigingen

Ill graff design behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Dit bericht is voor het laatst aangepast op: zaterdag, april 22, 2023
Social media contentkalender 2023-2024

Steek je veel tijd en energie in je social media, maar merk je dat het niets oplevert?

Elke keer is het weer een uitdaging om content te verzinnen voor je social media posts. Maar onder de streep krijg je hoogstens een paar likes. En dat kan best frustrerend zijn.

Stel je eens voor dat je nooit meer zonder inspiratie zit voor je posts. Omdat je een kant-en-klaar contentplan hebt, gebaseerd op een bewezen marketingstrategie. Waarmee je waardevolle content kan bedenken in een handomdraai. Zou dat niet heerlijk zijn?