Image
Top
Navigatie

Disclaimer & Copyright

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.illgraff-design.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Ill graff design site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Ill graff design zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ill graff design garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ill graff design wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Ill graff design links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Ill graff design aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Ill graff design niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Ill graff design behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, PDF-downloads, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ill graff design of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Ill graff design behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wilt u toch bepaalde onderdelen gebruiken?

Neem dan contact met ons op zodat wij duidelijke afspraken kunnen maken over het gebruik van het gekozen onderdeel. Het betreft hier alleen grafisch materiaal. Voor teksten kunt u op de pagina Copywriting terecht.

Tijd voor actie, let's meet!

Bel nu +31 (0) 6 173 50 824. Of vul onderstaand formulier in en ik neem vaak nog dezelfde werkdag contact met je op om een afspraak te maken.

  • Liever even bellen? Vul dan je telefoonnummer in.
  • Ik neem je privacy serieus en gebruik jouw persoonsgegevens alleen om de producten en services te leveren die je opvraagt. Door op onderstaande button te klikken geef je toestemming dat ill graff design je gegevens opslaat. Lees hier mijn volledige cookie- en privacy beleid.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

© Copyright 2021 ill graff design | Privacy | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Mijn account